Boeken


Als medeauteur mocht ik voor de uitgeverij Albert Sickler BV meewerken aan een aantal leerlingenboeken. Dit gebeurde in samenwerking met Prof. Dr. Ir. Kasper Boon en een wisselend team vakcollega’s.

 

Gericht op het gezonde bewegen (Gezondheid) verschenen:

 

Bewegen en Sport

De kerndoelen voor het bewegingsonderwijs in de basisvorming werden in 2006 vervangen door de nieuwe kerndoelen voor het vakgebied “bewegen en sport”. Op basis van deze kerndoelen verscheen in 2007 het “Basisdocument Bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs”. Na het verschijnen van dit Basisdocument lag het voor de hand dat er lesmateriaal moest zijn waarbij werd uitgegaan van deze nieuwe kerndoelen. In 2009 verscheen:

  

Lichamelijke opvoeding: het examen havo en vwo

Na een lange strijd was het dan zo ver….Lichamelijke opvoeding werd een vak dat voor het examen gekozen kan worden. Daarmee kreeg het vak de plaats die het verdient. Veel scholen werden voor de keuze geplaatst of ze dit vak in hun aanbod van examenvakken zouden opnemen. De scholen die in deze kwestie positief beslisten, weten in ieder geval hoe de waardering voor het vak is toegenomen. Als medeauteur mocht ik in 1999 een steentje bijdragen aan een leerlingenboek voor het gedeelte dat schriftelijk getoetst werd:

Vanaf 2008 zijn de oorspronkelijke eindtermen van het examenvak lichamelijke opvoeding 2 teruggebracht tot 16 eindtermen voor havo en 19 voor vwo. Het vak heet vanaf dan “Bewegen Sport en Maatschappij”. Als medeauteur mocht ik in 2008 een steentje bijdragen aan aanpassingen van het leerlingenboek :

 

Groene Spelen

Groene Spelen (Coöperatieve Spelen) zijn speelse bewegingsvormen waarbij het winnen en verliezen niet voorkomen. Het speldoel ligt in de activiteit zelf. Het spel lukt alleen als iedereen mee doet. En iedereen doet mee, omdat het hartstikke leuk is om mee te doen. Met Drs. Hans van den Einden mochten we bij uitgever Albert Sickler BV twee boeken over Groene spelen schrijven. Het zijn boeken bedoeld voor iedereen die Groene spelen wil aanbieden. Hierin worden voorbeelden van de bedoelingen “Samen” (bewegen en regelen) geconcretiseerd.

 Het tweede boek kreeg als aanvulling een hoofdstuk Groene spelen voor de onderbouw.

 

Het boek "De Groene Spelen voor jong en oud" is uitgegeven door uitgeverij Albert Sickler B.V. Voor meer 
informatie over dit en andere boeken met betrekking tot lichamelijke opvoeding kunt u kijken op
www.lichamelijkeopvoeding.nl

klik op het boek voor meer informatie.

 

Nb: een woord van dank verdient Kasper Boon ( Foto Kasper Boon)

Als medeauteur heeft mijn werkzame leven door hem een plezierige impuls gekregen. Van Kasper Boon kreeg ik de kans een bijdrage te leveren aan een aantal leerlingenboeken gericht op de lichamelijke opvoeding. Ons werk was vernieuwend.  Doelstellingen werden er door geconcretiseerd. Enkele boeken voorzagen duidelijk in een behoefte. Van de zogenaamde “officiëlen” uit mijn vakgebied bleek de medewerking gering.