Boeken

Terug 


De Groene Spelen voor jong en oud
auteurs: H. van den Einden, R. Pecht

Wat zijn het?
Groene spelen zijn co÷peratieve spelen. Het zijn speelse bewegingsvormen waarbij winnen en verliezen niet voorkomen. Het speldoel ligt in de activiteit zelf. Niet het winnen maar het samen speels bewegen staat centraal. Het spel slaagt als iedereen meedoet. En iedereen doet graag mee omdat het beslist leuk is om mee te doen. Het speldoel kan slechts bereikt worden door een gezamenlijke inspanning van alle deelnemers.
Denk als voorbeeld maar eens aan het bol zetten van een parachute.

Waarde van groene spelen
Met activiteiten als groene spelen kunnen we de spelers leren om medespelers met hun mogelijkheden en beperkingen beter te accepteren. De individuele prestatie wordt ondergeschikt gemaakt aan de bereidheid om samen met andere spelers de activiteit goed uit te voeren.
Niemand wordt uitgesloten. Er is sprake van acceptatie en samenwerking.

Naast acceptatie kan er bij de spelers ook vertrouwen ontstaan, zowel in zichzelf als in de ander. Vertrouwen ontstaat in en door de groep en is bij veel activiteiten een voorwaarde voor succes.
Geen enkele speler hoeft bang te zijn voor falen. Iedereen doet mee omdat het leuk is.

Inhoud
Het boek is uit 5 delen opgebouwd. Ieder spel wordt aan de hand van foto's ge´llustreerd.

Toepassingen
De groene spelen zijn toepasbaar in veel verschillende situaties. We beperken ons tot het onderwijs.

 Met dank aan uitgeverij Albert Sickler BV

Terug naar boven