Groene Spelen


 

(Groene Spelen is daldeejen.)

Groene Spelen: Bewust spelenderwijs

 

Met dank aan Peter te Riele  AHA (Advies Hulp & Actie www.advieshulpactie.nl) maken we gebruik van zijn mindmap Groene Spelen:

Klik op de afbeelding om de mindmap te openen

Vanaf ongeveer 1966 ontwikkelde de Amerikaan Stewart Brand spelen die met de naam New Games werden aangeduid. Het nieuwe aan deze spelen was de houding t.o.v. het spel: spelen met elkaar in plaats van spelen tegen elkaar. Dit spelidee werd o.a. gehanteerd door buurtwerkers te San Francisco. Vanaf begin zeventiger jaren organiseerden ze een spelentoernooi met als doel het bevorderen van het sociale leefklimaat. Het toernooi werd jaarlijks herhaald en hieruit ontstond de New Games stichting. Onze Groene Spelen stammen er van af. Medewerkers van de Groenwinkel in Groningen ontdekten de New Games. Ze noemden het Groene Spelen (De Groenwinkel was een winkel voor mens- en milieuvriendelijke alternatieven op allerlei gebied, zoals landbouw, energie, wonen, recreatie. In 1973 huurde ik er als leerling van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding voor 10 gulden per dag een parachute.) Begin tachtiger jaren herontdekten Hans vd Einden en Rinus Pecht de Groene Spelen en de New Games. Hans van de Einden was docent bewegingsonderwijs aan de Pedagogische Hogeschool De Kempel te Helmond en Rinus Pecht was leraar lichamelijke opvoeding aan het Peellandcollege te Deurne

Wij en onze leerlingen speelden en ontwierpen Groene Spelen die we toepasten in het onderwijs. Voor het onderwijs in Nederland was dit niet gebruikelijk. Velen vonden het minder gewenst omdat het onderwijs en ook het bewegingsonderwijs niet al te eenzijdig sociale bedoelingen moest nastreven.

 

Prestatie

Prestatie was en is een kernpunt voor het bewegen. En….dat geldt ook voor Groene Spelen! Het spel lukt als iedereen mee doet en iedereen doet mee omdat het spel als uitdaging wordt ervaren. De uitdaging zit in een te realiseren opdracht waarbij de individuele prestatie ondergeschikt gemaakt wordt aan de bereidheid om samen met anderen een activiteit goed uit te voeren of samen een bewegingsprobleem op te lossen. Er is dan vooral sprake van leren i.p.v. onderwijzen. Deelnemers sturen het leerproces zelf. In de groep wisselen leiding geven en leiding ontvangen elkaar af. Gezamenlijk presteren leidt net als bij individueel presteren tot succeservaringen. Succeservaringen zijn er bij Groene Spelen voor alle spelers. Er wordt niet zoals bij sport ervaren dat je minder bent dan een ander. Je ervaart wel dat er samen wordt gepresteerd en dat er zelfvertrouwen in een groep ontstaat. Er ontstaat prestatiebereidheid.

 

“Groene Spelen” zijn bijzonder/is voor mij daldeejen:

                    Groene Spelen zijn o.a. aantrekkelijke mogelijkheden om:

 

Bij GROENE SPELEN is er altijd sprake van:

 

Bij een aantal Groene Spelen zal het welslagen afhangen van initiatieven die spelers nemen. Zo is het goed mogelijk om als activiteit zelf Groene Spelen te ontwikkelen. Niet alledaagse spelmaterialen als bijvoorbeeld een stuk landbouwplastic kunnen hiertoe zo maar aanleiding voor geven.

De uitvoering van een spel of bewegingsvorm kan door de spelers zelf worden bedacht zonder dat de spelleider veel informatie geeft. Het door de spelers zelf ontwerpen van Groene Spelen gebeurt bijvoorbeeld onder leiding van een spelleider die weet wanneer hij moet zwijgen en als hij niet zwijgt, weet wat hij moet zeggen.

 

Toepassingen:

Over toepassingen op school kan gesteld worden dat Groene spelen een extra dementie geven aan het bewegingsonderwijs. Zelf kies ik er in het voortgezet onderwijs niet voor tijdens de geroosterde uren bewegingsonderwijs een hele les Groene spelen te geven. Het laatste lesdeel, waarmee een les wordt afgesloten met een “feest”, is bij mij nogal eens coöperatief , bewust spelenderwijs. En dat is daldeejen!

Een ware happening zijn de Groene Spelen tijdens de introductieweek, de eerste week van het nieuwe schooljaar, voor acht fonkelnieuwe eerste klassen. De klassen zijn heterogeen samengesteld. Per klas kennen leerlingen hooguit 4 of 5 leerlingen van de eigen basisschool.

We spelen gedurende twee middagen acht spelstations. Verschillende spelstations zijn Groene Spelen. Alle spelstations worden geleid door vijf of zes leerlingen uit de vierde klassen (havo/vwo). De spelleiders zijn hiervoor opgeleid.  De foto’s spreken voor zich.

 

Parachute

windkracht

het bollen van de parachute

een wolkje

oversteek

 

 in de tent

 

 

Touwring  

het touw blijft strak en rond

het touw blijft rond en strak en mag de vloer niet raken

samen van binnen naar buiten het touw

 

 

Grote ballen

over de rails

opwerpen en vangen

 

 

Coöperatieve activiteiten met grote groepen

samen gaan zitten

en opstaan

figuren lopen, de letter v

 

 

Stokken

 stok wisselen
stok wisselen door over te gooien
over de brug, we zijn er.

 

 

Lange mat

lopende band
lopende band
lopende band

 

 

Zwart plastic

haaienspel

 golven

windkracht
en op

en neer

 in de tent

Artikel "Groene Spelen" - uit: Onderwijs maak je samen

met dank aan Onderwijs maak je Samen - https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/

Klik op de afbeelding om het artikel te openen