Groene Spelen

Wat zijn het?
Groene Spelen zijn co÷peratieve spelen. Het zijn speelse bewegingsvormen waarbij winnen en verliezen niet voorkomen. Het speldoel ligt in de activiteit zelf en kan alleen bereikt worden door een gezamenlijke inspanning van alle deelnemers. Het spel lukt alleen als iedereen mee doet en iedereen doet mee omdat het hartstikke leuk is om mee te spelen. Het is TOFsport!

 

 

DSC04562-1.JPG (128760 bytes)

Elk schooljaar worden door ons in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en ook in het speciaal- en praktijkonderwijs oude en nieuwe Groene Spelen testend toegepast tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Dit gebeurt meestal als slot van de les die we willen afsluiten met een "feest". Ook bij introductiedagen worden Groene Spelen vaak toegepast.

Groene spelen worden altijd aangepast aan de doelgroep. De laatste jaren worden  workshops gericht op teambuilding gegeven aan (top)sporters en aan medewerkers van bedrijven.

 


Het bijzondere van “Groene Spelen”:
Groene Spelen zijn o.a. aantrekkelijke mogelijkheden om:

   

Tijdens studiedagen, bijscholingsdagen, vervolmakingsdagen bedoeld voor docenten die lessen verzorgen in het bewegingsonderwijs staan Groene Spelen regelmatig op het programma.

  

In een workshop van anderhalf uur kunnen aan de orde komen:

- IJsbrekers
- Parachute
- Touwring
- Co÷peratieve activiteiten met tweetallen
- Grote ballen
- Banken
- Co÷peratieve activiteiten met grote groepen
- Stokken
- Lange mat
- Zwart plastic

 

Voor het plaatje en het praatje verwijzen we naar:  “De Groene Spelen voor jong en oud” van H. van den Einden en R. Pecht
Uitg. : Albert Sickler BV Eindhoven